Ansatte

Bli bedre kjent med de ansatte ved Åros Legesenter AS. Her kan du også gi tilbakemelding til din fastlege og besvare spørreskjema om legekontoret.

Fredrik Brunsvig-Engemoen

Fastlege

Fredrik er spesialist i allmennmedisin og har bred erfaring fra allmennpraksis. I tillegg til å være fastlege arbeider han som overlege i palliasjon ved Drammen sykehus onsdager og torsdager. 

Maarten Johannes Van Der Harst

Fastlege

Maarten har vært allmennpraktiserende lege siden 1980-tallet, og har drevet solopraksisen Åros Legekontor siden 1992. I 2017 slo Maarten sammen med kollega Lars Røssel Ødegaard og opprettet Åros Legesenter.

Lars Røssel Ødegaard

Fastlege

Lars er spesialist i allmennmedisin. Tidligere har Lars jobbet som ass. fylkeslege, lege i spesialisering i kreftmedisin ved Radiumhospitalet og som fastlegevikar.

Ingvild Sand Vale

Helsesekretær

Marianne Belmans

Helsesekretær

Fride Skei

Helsesekretær

Åros Legesenter AS